top of page

張震南
筲箕灣官立中學

同學的話✍️

〈Ti TY Tie〉


揀物料嘅時候,全部都係即興嘅,因為我覺得有啲時候要聽吓自己內心嘅想法。揀完顏色之後就發現其實揀開嘅顏色同pattern都差唔多。


最後呢,個名〈Ti TY Tie〉係點嚟呢?其實就係因為件衫有咗個結(tie),但係唔想有三個tie,所以就擺咗「tie」嘅同音拼字「ti」同「TY」啦!

bottom of page